TEKNOLIGHT olarak;
Sürekli gelişim anlayışımızla, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli olarak takip ederek katma değeri olan iş modelleri geliştirmeyi ve tasarımlarımızda her zaman yenilikçi, verimli, özgün ve standartların gerektirdiği niteliklerde ürünler ortaya çıkarmayı ve bunları zamanında teslim etmeyi, müşterilerimizin memnuniyetini her daim ön planda tutmayı,

Çalışanlarımızın;
Eğitim düzeylerini yüksek tutmayı ve onların kişisel gelişimlerini sürekli izleyerek yaptıkları işlere yönelik eğitimler verip kendilerini geliştirmelerine ön ayak olmayı, ayrıca ortak katılım faaliyetleri düzenleyerek şirket içerisinde verimi arttırmayı, tedarikçiler ile iyi ilişkiler kurarak kuruluşumuzun başarısına onları da dahil etmeyi, Kalite politikamız olarak benimsedik. Ürünlerimiz EN 60598-1 standardına uygun olarak üretilmekte ve son kontrol testlerinden geçirilmektedir.

 

Sertifikalarımız

CE işareti, Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip
olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Ürünün temel gerekleri olarak tanımladığı ve insan sağlığı, can ve mal
güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun
olduğunu gösteren bir işarettir.
CE işareti, bir ürün pasaportu gibi Avrupa Birliği pazarında ürünün serbest dolaşımını sağlamakta ve işaretlenmemiş
ürünler Avrupa Birliği ülkelerine girememektedir.

GOST-R sertifikası Rus Gümrüklerinden ihraç ürünlerinizin geçiş yapılabilmesi için gerekli olan belgedir. Rusya Federasyonu'na satılmak üzere ithal edilen ürünlerin bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin ilgili gümrük
mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk belgesi
(GOST-R) olmayanların Rusya Federasyonu'na ithaline izin verilmemektedir.

 


Ukrayna’da geçerli olan Kalite Belgesidir. Ukrayna mevcut GOST-R sistemini temel alarak kendi Kalite Standartlarını Rusya’dan ayrı olarak geliştirmiştir.
İhracat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, iç piyasada itibar sağlama yönüyle bu belge gereklidir..

 

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve
belgelendirme denetimine tabi olan standart belgesidir. Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, ürünün kurulup
çalıştırılması ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için Kalite Güvencesi standartlarıdır.

 

Iso 9001 + Marka Tescil

 

 

CE CERTIFICATEUK SEPRO -    GOST-R

Paylaş :
EN